cijene   -    apartmani   -    info   -    okolni sadržaji


Apartman: 1, 5, 10
- 1 soba, 2+2 ležaja
- dnevni boravak, kuhinja
- klima, TV, sat
- WC, kupaonica
- balkon, parking

Apartman: 2, 6, 11
- 2 sobe, 4+2 ležaja
- dnevni boravak, kuhinja
- klima, TV, sat
- WC, kupaonica
- balkon, parking
Studio apartman: 3, 3a, 8, 8a
- 2+1 ležaj
- kuhinja
- klima, TV, sat
- WC, kupaonica
- balkon, parkingApartman: 4, 9
- 1 soba, 2+2 ležaja
- dnevni boravak, kuhinja
- klima, TV, sat
- WC, kupaonica
- balkon, parking
Apartman: 7
- 2 sobe, 4+2 ležaja
- dnevni boravak, kuhinja
- klima, TV, sat
- WC, kupaonica
- terasa, parking
Apartman: 12
- 2 sobe, 4+2 ležaja
- dnevni boravak, kuhinja
- klima, TV, sat
- WC, kupaonica
- terasa, parking